Month: October 2016

Ολοκλήρωση του 7ου εξ αποστάσεως σεμιναρίου Risk Management της Human Asset

Posted on Updated on

Η επιτυχής ολοκλήρωση του 7ου εξ αποστάσεως σεμιναρίου Risk Management της Human Asset που ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι γεγονός!!!

Οι συμμετέχοντες που εργάζονται σε 5 διαφορετικές χώρες (Αγγλία, Γερμανία, Κύπρο, Σαουδική Αραβία και Κατάρ) έπειτα από 9 συναντήσεις που περιείχαν θεωρητική γνώση, πολλά case studies και αρκετές ασκήσεις αλλά και ένα απαιτητικό workshop, κατάφεραν να αποκτήσουν βαθιά γνώση των διαδικασιών-εργαλείων και τεχνικών του Risk Management.

Άλλη μια ομάδα οδεύει προς τις εξετάσεις και την επίτευξη του στόχου! Αλλά η υποστήριξη και η προετοιμασία της δεν ολοκληρώθηκε, καθώς τις επόμενες εβδομάδες οι συμμετέχοντες θα λάβουν αρκετό εκπαιδευτικό υλικό και πληθώρα Mock tests μέσω της ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης της Human Asset ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις της Διεθνούς Πιστοποίησης PMI-RMP.

Ας διαβάσουμε ορισμένα σχόλια των συμμετασχόντων:

GRIGORIOS VALAVANIS, Finance and Insurance manager, MSc, BSc: 

       ” Οι γνώσεις του Θανάση και το πάθος του γι αυτό που κάνει σου αφαιρούν οποίες επιφυλάξεις είχες πριν την έναρξη των μαθημάτων όσον άφορα τις δυσκολίες που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε ένα e-learning.”

Nikolaos Papagiannakis, Resident Engineer, MSc, PMP:

       ” Having attended the Human Asset PMP preparation course, I believe I was left with no option but attend the RMP preparation course offered by Human Asset as I was really satisfied with their professionalism in delivering the course, their empathy for the students and their support in our
studying even after the end of the course and up to the exam date. Thanassis did not disappoint at all as he follows the aforementioned standards of professionalism, empathy and support. I strongly recommend Thannasis and Human Asset as your course provider.”

Evangelia Soultani, Actuarial Change Contractor, M.Sc.:

        “Η εμπειρία του εισηγητή τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στο χώρο της παροχής εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι εμφανής από τον τρόπο που εξαιρετικά έχει οργανωθεί η εξεταστέα υλη, έχουν δομηθεί τα μαθήματα και γίνεται αναφορά σε πραγματικά παραδείγματα. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη καθώς η βοήθεια σε πάσης φύσεως ζητήματα, μαθημάτων ή γραφειοκρατικά, ο Θανάσης είναι διαθέσιμος! συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά” 

 Christos Fouzas, Civil Eng.-Construction Manager, M.Sc., PMP:

 “Ένας εξαίρετος εκπαιδευτής με βαθιά γνώση του αντικειμένου. Η επιτυχία των συμμετεχόντων είναι σίγουρη. Όποιος παρακολουθήσει το σεμινάριο σίγουρα θα δει το Risk Management από μια διαφορετική οπτική γωνία, πιο φιλική και εμπεριστατωμένη.”

 

Πολλοί υποψήφιοι επιλέγουν τον εξ αποστάσεως τρόπο παρακολούθησης που υλοποιείται σε προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων διότι αριθμεί πολλά οφέλη όπως η ελεύθερη επιλογή χώρου εκπαίδευσης από τον καθένα, η αποφυγή χρόνου και εξόδων μετακίνησης κ. α.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται μέσω:
• Πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες
• Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για ερωτηματολόγια, ασκήσεις και forum.
• Εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενημερωθείτε για τα επόμενα προγράμματά μας:

Νέο εξ’ αποστάσεως σεμινάριο Risk Management της Human Asset στις 22 Νοεμβρίου 2016

Εισηγητής: Φουρτούνας Αθανάσιος, [email protected], +306946003220

Δείτε τι είπαν παλιότεροι συμμετέχοντες:

Σχόλια Συμμετεχόντων

Ειδικές τιμές για όσους στον παρελθόν παρακολούθησαν προγράμματά μας!

Η ομάδα έχει αρχίσει να συμπληρώνεται και οι θέσεις είναι περιορισμένες για καλύτερη ποιότητα του προγράμματος. 

Το σεμινάριο προσφέρει 20 PDUs για όσους κατέχουν πιστοποίηση PMP

Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

 

The Effectiveness of Various Risk Management (RMP) Exam Study Techniques

Posted on

Hello to everyone,

at 12th of October 2016 Mr. Cornelius Fichtner wrote a post about “The effectiveness of various PMP exam study techniques” so I was inspired to write a similar one about RMP exam!

If you want to study for the Risk Management Professional (PMI-RMP®) Exam, you probably already know that in order to pass, you need to fully understand the A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition” , the “Practise Standard for Risk management” both by Project Management Institute, Inc as well as to choose a good study guide book. All these because Practise Standard for Risk Management in pg 2 is mentioning the below guidence for RMP:

At the beggining of my prep courses I advice my students the following:

  1. Between the lessons, just read the pages of the preparation books that I am giving to them through Study Plans. For example when we finish “Identify Risks” process, just read the appropiate pages. This helps you remember more easily the key points.
  2. After the course has finished and before they start the Mock tests, study in detail at least 2 times the preparation books. Any questions they have about a tool or an output we discuss it but also they must search for anwsers to various textbooks and study guides.
  3. Usualy they are telling me that they spend a lot of time thinking about the number of study techniques that are available so as to follow the proper one.

So lets see some study techniques and some possible alternatives so as to help you pass the RMP exam:

Technique 1

Reading and Highlighting / Underlining the PMBOK Guide and Practise Standard

Reading a text and highlighting or underlining what is important, is a technique many of us learned and used during our school days, so it is a familiar one. But studies have found that although 84% of students use this technique, it is ineffective cause the students are actually more focused on highlighting or underlining text rather than learning the concept. Moreover, it doesn’t help the long term recall of the study material.

 

So the alternative is:

Be more active while reading and try to relate the concept to a real world example (case study) in order to easily recall it when it comes up on the RMP Exam. In our RMP Exam prep classes we discuss a big number of case studies so as to hear the concepts of the instructor but also to learn from the other participants.

Technique 2

 Using Flashcards 

Flashcards are a quick study aid that typically covers one question, formula, or tidbit of information per card. Flashcards provide a great method to be able to spread out learning and easily breakdown RMP concepts into smaller “bite sized” chunks to ensure you review and master the material one concept at a time. Also, you can create your own from taking information out of the PMBOK Guide or other exam prep material, or purchase some.

So the alternative is:

Greate additional flashcards from the mock test questions you answered wrong. Additionaly to your flashcards, you can download and hear a number of audio interviews and podcasts for PMI official sites so as to help you fill in the blancks you have. Cornelius Fichtner podcats are a great source of knowledge.

Technique 3

Taking Notes on the PMBOK Guide and Practise Standard

Taking notes is the act of write down important information while you are in class and also while you reading at home. This technique can be very time consuming and if you take notes that simply regurgitate information then it would be similarly ineffective as highlighting or underlining.

So the alternative is:

Use your notes to create Flashcards in the following way. When taking notes create two columns on a single page where the left column contains the terms and the right column contains the definitions. So you can hide the definitions with one hand and try to repeat them.

 

Technique 4

 Taking Mock Tests

After reading carefully a couple of times PMBOK and Practise Standard it is time to start practising with Mock Tests. You can test yourself one question at a time or sitting in a quiet location and taking a full length 3,5 hours simulated RMP Exam. You can find free mock tests at internet or buy one.

There is no alternative for Mock tests, you have to take a few. Practice tests are definitely recommended and studies have shown that taking practice tests is a very effective learning technique in a wide array of situations. Self-testing as you read RMP related study material and in parallel using flashcards are both effective methods.

Conclusion:

For your RMP Exam preparation spend your time wisely by knowing the best combination of study techniques. Understanding the PMBOK and Practise Standard is fundamental to preparing for the RMP Exam, so you need to read each chapter as actively as possible and learn the concepts from a variety of resources.

Practice tests and distributive practice have been found to be highly effective study techniques, so consider using flashcards and exam simulators when studying for the RMP Exam. The more active rather than passive you are in your learning the better.

Check our new on-line Seminar for RMP here:

On-Line RMP Seminar starts at 22nd of November 2016

Read what participants have said:

Participants comments

References:

Cornelius Fichtner, PMP, CSM, President at OSP International LLC, post of 12 October 2016 at Linkedin

* PMP, PMI, PMI-RMP and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc

Νέο εξ’ αποστάσεως σεμινάριο Risk Management της Human Asset στις 22 Νοεμβρίου 2016

Posted on

Το 8º  εξ’ αποστάσεως σεμινάριο Risk Management μέσω της πλατφόρμας της Human Asset είναι γεγονός και ξεκινάει την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016. Η υλοποίηση του πραγματοποιείται σε 9 συναντήσεις των 4 εκπαιδευτικών ωρών μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 19:30 μέχρι 22:30 (ώρα Ελλάδος).

 Στις παροχές του σεμιναρίου, εκτός των παρουσιάσεων,περιλαμβάνονται πλήθος σημειώσεων και ασκήσεων, τεστ προσομοίωσης καθώς και επίδειξη ενός αναγνωρισμένου εργαλείου για Ανάλυση Ρίσκου (Quantitative Analysis). Η υποστήριξη μας δεν ολοκληρώνεται με το πέρας του σεμιναρίου αλλά συνεχίζεται τόσο μέχρι την ημέρα απόκτησης του πτυχίου όσο και μετά, με αποστολή υλικού για την απόκτηση PDUs κ.α.

Η ομάδα έχει αρχίσει να συμπληρώνεται και οι θέσεις είναι περιορισμένες για καλύτερη ποιότητα του προγράμματος. 

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα:

1. Newsletter for Risk Management in Projects Preparation Seminar Νοέμβριος 2016

2. PMI-RMP online Prep workshop – Schedule Νοέμβριος 2016

 

Εισηγητής: Αθανάσιος Φουρτούνας, [email protected]  

Δείτε τι είπαν παλιότεροι συμμετέχοντες:

Σχόλια Συμμετεχόντων

Ειδικές τιμές για όσους στον παρελθόν παρακολούθησαν προγράμματά μας!

 

Το σεμινάριο προσφέρει 20 PDUs για όσους κατέχουν πιστοποίηση PMP

 

* PMP, PMI, PMI-RMP and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc

 

Απομένει 1 κενή θέση για το σεμινάριο “Risk Management in Projects” από 05 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα!

Posted on

Το 8ο σεμινάριο “Risk Management in Projects” της Human Asset στις 05 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα είναι γεγονός. Tα έτη 2014-2015-2016 οι συμμετέχοντες των σεμιναρίων μας Risk Management για την πιστοποίηση PMI-RMP ήδη εργάζονται σε 17 διαφορετικές χώρες ανά την υφήλιο ενώ όσοι έδωσαν τις εξετάσεις απέκτησαν την πιστοποίηση! Ποσοστό επιτυχίας 100%.

Το πρόγραμμα προσφέρει 20 PDUs και μπορεί να επιδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον κωδικό ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ ενώ για παλαιότερους συμμετέχοντες σε σεμινάρια της Human Asset γίνονται ειδικές τιμές.

Στις παροχές του σεμιναρίου, εκτός των παρουσιάσεων,περιλαμβάνονται πλήθος σημειώσεων και ασκήσεων, τεστ προσομοίωσης καθώς και επίδειξη ενός αναγνωρισμένου εργαλείου για Ανάλυση Ρίσκου (Quantitative Analysis). Η υποστήριξη μας δεν ολοκληρώνεται με το πέρας του σεμιναρίου αλλά συνεχίζεται τόσο μέχρι την ημέρα απόκτησης του πτυχίου όσο και μετά, με αποστολή υλικού για την απόκτηση PDUs κ.α.

Η ομάδα έχει σχεδόν συμπληρωθεί και απομένει 1 ελεύθερη θέση!

Δείτε τι είπαν παλιότεροι συμμετέχοντες:

http://www.humanasset.gr/?portfolio=risk-management-professional-pmi-rmp-prep-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

* PMP, PMI, PMI-RMP and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc

The beginning of the 7th PMI-RMP® online Prep course September- October 2016 is a fact!

Posted on

The beginning of the 7th PMI-RMP® – Risk Management Professional online prep course is a fact.

Five participants, located in England, Quatar, Saudi Arabia, Cyprus and Germany, are gaining deep knowledge concerning Risk Management but also are starting to prepare for the PMI-RMP exam according to the PMI® standards. The seminar will be concluded after 9 training sessions through Human Asset’s Group company synchronous training platform.

But the preparation and support doesn’t stops here. For the following weeks after the completion of the course, the participants will receive a lot of study material and mock tests through the asynchronous training platform of Human Asset Group Company in order to be successfully prepared for the PMI-RMP exam and acquire the certification.

If you want to learn more about “Risk Management”, get informed for our new Risk Management courses (in class or online) at:

 

Read here what previous participants have said about their experience

Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.