3ος κύκλος Risk Management Workshop για τα στελέχη του Embryolab στην Θεσσαλονίκη!

Posted on

Στις 20 Ιανουαρίου 2024 στο κτίριο του Embryolab στην Θεσσαλονίκη  ξεκίνησε από την Human Asset ο 3ος κύκλος Risk Management Workshop που θα περιλαμβάνει 5 συναντήσεις με τη συμμετοχή 18 νέων στελεχών της κλινικής.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των 2 πρώτων κύκλων που ξεκίνησαν το 2019 και 2021, τα νέα στοχευμένα Risks Workshops έχουν σχεδιαστεί και είναι προσαρμοσμένα σε πραγματικά έργα που διαχειρίζονται τα στελέχη της κλινικής αλλά και στην καθημερινή λειτουργία της εταιρίας ώστε η φιλοσοφία του Risk Management να ενσωματωθεί πλήρως στην κουλτούρα της εταιρίας. Βάσει του παραπάνω πλαισίου εκπαίδευσης, το Workshop ξεκίνησε με ένα Team Building activity!

Κατόπιν ξεκινήσαμε να εξετάζουμε τις διαδικασίες που αφορούν το “Identify & Analyze Stakeholders” αλλά και το “Plan Risk Management”.

Κατά την διάρκεια του Workshop αφού αναπτύχθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο των παραπάνω 2 διεργασιών, τα στελέχη συνέχισαν με την αναγνώριση των Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholders) στα Project και την λειτουργία της κλινικής ώστε να ανανεωθεί το υπάρχον Stakeholder Register ενώ μέσα από συζήτηση τέθηκαν οι απαραίτητες βάσεις για την ανανέωση του “Risk Management Plan” της εταιρίας από το αντίστοιχο Risk Team.

Το Risk Team της εταιρίας ήδη έχει αναλάβει τη ανανέωση ανάλογου “Risk Management Plan” μέχρι την επόμενη μας συνάντηση το Μάρτιο ώστε μέσω των Workshop που θα ακολουθήσουν, να αποτελέσει για τα στελέχη της εταιρίας τη βάση υλοποίησης των επόμενων διεργασιών του Risk Management με την χρήση κατάλληλων εξειδικευμένων εργαλείων.

Η συνεργασία στην εκπαίδευση με την Human Asset συνεχίζεται δεδομένου ότι θα ακολουθήσουν ακόμη 4 συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη όπου σε συνέχεια των στοχευμένων και προσαρμοσμένων σε πραγματικά έργα Workshops θα εφαρμόσουμε το παραγόμενο Risk Management Plan σε ότι αφορά τα στάδια Identify Risks, Risk Analysis, Risk Responses και Monitor Risks.

Note: PMI, PMP, and PMBOK Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Leave a comment