Ακροβατώντας μεταξύ Διακινδύνευσης και Κινδύνου!!!

Posted on

ΟJames Lam στοWiley Finance © 2003 είπε: “The only alternative
to risk management is crisis management and crisis management is much more expensive, time consuming and embarrassing.
“ Με την φράση αυτή ήθελε να τονίσει την σημασία του RiskManagement, όχι μόνο στο πεδίο των επιχειρήσεων-εταιρειών αλλά και στην καθημερινή μας ζωή.

Ποιος είναι όμως ο σωστός ορισμός στα ελληνικά που πρέπει να χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε στο RiskManagement; Οι δύο επικρατέστεροι όροι για τη μετάφραση είναι οι «Κίνδυνος» και «Διακινδύνευση».

Ποιος είναι άραγε σωστός και ποιος λάθος; Κατά την γνώμη μου και οι δύο αρκεί να χρησιμοποιούνται  στην κατάλληλη περίσταση.

 

Η αγγλική γλώσσα κάποιες φορές μας παραπλανεί καθώς δεν ξεχωρίζει κανείς το ουσιαστικό από το ρήμα, παρά μόνο στο πλαίσιο (context) μιας πρότασης. Έτσι λοιπόν ο όρος Risk θα μπορούσε αλλού να σημαίνει «Kίνδυνος» (John will be responsible for the risk of raw materials delay) και αλλού «Διακινδυνεύω» ή κινδυνεύω (We risk being late by accepting this change request).

Συμπερασματικά, θα πρέπει να διακρίνουμε σε ποιες περιπτώσεις ο όρος Risk αναφέρεται στον κίνδυνο ή στη διακινδύνευση και να μεταφράσουμε ανάλογα. Για παράδειγμα οι τέσσερις βασικές διεργασίες διαχείρισης κινδύνου θα μπορούσαν να μεταφραστούν ως εξής:

Risk Identification – Εντοπισμός κινδύνων (αναζητούμε τους κινδύνους όχι το πόσο σημαντικοί είναι).

Risk Analysis – Ανάλυση διακινδύνευσης (αναζητούμε το πόσο σημαντικός είναι κάθε κίνδυνος).

Risk Response – Αντίδραση στους κινδύνους (η αντίδρασή μας δεν έχει ως στόχο τη μετρική αλλά τον ίδιο τον κίνδυνο – φυσικά στο τέλος διαφοροποιείται και η διακινδύνευση ως συνέπεια των μέτρων που πήραμε επί του κινδύνου).

Risk Control – Έλεγχος κινδύνου (ομοίως, αυτό που παρακολουθούμε είναι συνολικά ο κίνδυνος και όχι αποκλειστικά και μόνο η μετρική του).

 

Συμπερασματικά, όταν αναφερόμαστε στο Risk ως “το αβέβαιο γεγονός που σε περίπτωση που προκύψει θα επηρεάσει τους στόχους του έργου μας” αυτό είναι «κίνδυνος». Όταν όμως αναφερόμαστε στη μετρική του κινδύνου δηλαδή στο “γινόμενο συνέπειας επί πιθανότητας” τότε μπορούμε να μιλάμε για «διακινδύνευση».

Αν έπρεπε λοιπόν να επιλέξουμε έναν εκ των δύο όρων, πιθανότατα ο όρος «κίνδυνος» θα οδηγήσει σε λιγότερα προβλήματα κατανόησης από τον όρο «διακινδύνευση». Παρόλα αυτά, η κατά περίπτωση χρήση και των δύο όρων είναι η πλέον κατάλληλη λύση.