PM² Advanced

Ετοιμασία για την Πιστοποίηση PM² Advanced

Εκπαιδευτής: Αθανάσιος Φουρτούνας (Contact Information)

Η Human Asset Greece, Affiliate Training Provider (ATP) της PM² Alliance σε συνεργασία με την Projects Power Ltd διεξάγει σε αίθουσα ή εξ’ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης 22 ωρών στη Μεθοδολογία PM² of the European Commission

Η PM² είναι μια απλή και εύκολη στη χρήση μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη διαχείριση έργων και η οποία μπορεί να προσαρμοστεί ευέλικτα στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε έργου, καθώς προσφέρει:

 • Το βασικό οδηγό (PM² Guide v3, 2018)
 • Έτοιμα templates (artefacts, όπως Management Plans, Checklists & Logs)
 • Βοηθητικό Υλικό (Videos, Tools, Cases Studies κ.α.)
 • Πιστοποίηση γνώσης πολλαπλών επιπέδων

Η πιστοποίηση PM² Advanced της PM² Alliance προσδίδει στους επαγγελματίες απόδειξη επαρκούς τεχνικής γνώσης χρήσης της μεθοδολογίας για τη διαχείριση έργων, αναγνωσιμότητα στο επαγγελματικό τους προφίλ, αλλά και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Σε ποιους απευθύνεται (και προαπαιτούμενες γνώσεις)

Σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών από όλο τον κόσμο, που ασχολούνται με την διαχείριση έργων ή τον συντονισμό ομάδων οι οποίες διαχειρίζονται έργα αλλά και σε όσους θέλουν να σχεδιάζουν και να διεξάγουν έργα σε συνεργασία με όργανα και υπηρεσίες της European Commission.

Ποιοι είναι οι στόχοι

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να εκκινήσουν αποτελεσματικά ένα έργο .
 • Να συγκροτήσουν μια αποτελεσματική ομάδα έργου και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα ενδιαφερόμενα μέρη (Stakeholders).
 • Να διαμορφώσουν το Project Handbook και το Project Work Plan κατά την σχεδίαση του έργου.
 • Να διαμορφώνουν και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα ενός έργου αλλά και τα προβλεπόμενα Logs και Checklists μέσα από κατάλληλες τεχνικές και  εργαλεία.
 • Να αποδείξουν τις ικανότητές τους στην εκτέλεση και παρακολούθηση ενός έργου.
 • Να διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης ενός έργου.

Ποια είναι η μέθοδος κατάρτισης;

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα / workshop 24 ωρών στα ελληνικά, αλλά με την ορολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τις προπαρασκευαστικές εξετάσεις στα Αγγλικά. Η υποστήριξη των συμμετεχόντων από τον εισηγητή είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας με αποστολή πλάνου μελέτης και προετοιμασίας ανά εβδομάδα, επίλυση αποριών και Online Preparation Mock Exams tests που βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-learning.

Το εργαστήριο προετοιμασίας (Workshop) δεν αναπαράγει απλώς την ύλη των εξετάσεων, αλλά δημιουργεί τα θεμέλια για την κατανόηση του τρόπου σκέψης του PM² μέσα από ένα συνδυασμό θεωρητικών θεμάτων, ασκήσεων αλλά και εξέτασης αρκετών πραγματικών Case Studies. Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση θα γίνεται μέσω:

web conference και αποτελείται από 7 Online διαδραστικές εκπαιδεύσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (LMS) για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, case studies, quiz κα)

Το Πρόγραμμα Σπουδών

Introduction to the PM² Methodology

 • The PM² lifecycle & activities
 • Projects, Programs, Portfolios and PM Methodologies
 • The project objectives and the triple constraint
 • Defining project success (vs failure)
 • Project deliverables vs project management deliverables
 • Outputs, outcomes and business implementation

Project Governance

 • The PM² Governance Model
 • Stakeholders analysis and the Stakeholders Matrix
 • The Communications Management Plan

Project Organization & Roles

 • Assigning Roles & Responsibilities
 • The RASCI model

Initiating a Project

Initiating activities and artefacts
The Business Case: justifying the project
Project Charter: defining the project
Critical Success Criteria (CSC)
Phase kick-off meetings

Planning a Project

 • Planning activities and artefacts
 • The Project (Management) Handbook
 • Critical Success Factors (CSFs)
 • Deliverables Acceptance
 • The Project Work Plan
  • Work breakdown
  • Effort and duration estimates
  • Schedule and Budget
 • Transition and Business Implementation


Executing Phase

 • Executing kick-off meeting
 • Project Coordination
 • Project Reporting
 • Information Distribution

Closing Phase

 • Project-end review meeting
 • Lessons learned and post-project recommendations
 • Formal project acceptance
 • Administrative closure


Monitoring & Controlling the Project

 • Coordination and communication
 • Manage project change
 • Manage risks and issues
 • Managing the project logs
 • Using the PM² checklists
 • Quality assurance and control
 • Monitoring project performance
 • Control schedule and costs

Additional Information and Resources

 • Overview of project management Plans & Logs
 • Overview of project management tools & techniques
 • PM² Ethics& Contacts
 • The RASCI model
 • PM² Glossary

Στοιχεία Επικοινωνίας

Mobile: +306946003220

[email protected]

[email protected]

Profile at PM2 Alliance